Voor werknemers

Voor werknemers

Loopbaanoriëntatie

Om uit te zoeken welk werk goed bij u past en bij wat u wilt en kunt, als u droomt van ander werk, uw huidige functie geen bevrediging meer schenkt, u een nieuwe start op de arbeidsmarkt wilt maken of als u uw beroep niet meer kunt uitvoeren door beperkingen, kunnen wij u op basis van een eerste inventariserend gesprek vertellen welke begeleiding mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn. We hebben ook diverse testen gericht op loopbaan en carrière, gedrag en persoonlijkheid. Neem vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden!

Ondersteuning bij solliciteren

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een sollicitatiebrief en CV, voorbereiden en oefenen van een sollicitatiegesprek, jobmarketing (hoe kan ik als werkzoekende zelf actief de arbeidsmarkt benaderen), leren solliciteren met internet, het vinden van de juiste vacatures en netwerken met social media. Een persoonlijk gesprek over dit onderwerp kost € 25,00 per 30 minuten.

Stressconsultancy

Als mensen voortdurend blootstaan aan stresssituaties en niet voldoende rust en ontspanning krijgen, heeft zowel het lichaam als de geest niet voldoende gelegenheid om te herstellen. Er kunnen dan allerlei klachten ontstaan. Met stressconsultancy leert u weer nieuwe energie op te doen, bij te komen, te ontdekken wat de grootste stressoren in uw leven zijn, veranderingen aan te brengen en om te leren gaan met stress.

Check arbeidsvoorwaarden en overeenkomsten

Heeft u vragen over salaris- en verlofrechten of over de arbeidsovereenkomst? Of wilt u graag dat wij controleren of alle belangrijke zaken correct op papier staan? Heeft u vragen over bijvoorbeeld concurrentiebeding, studieovereenkomst, bedrijfsreglement of bezwaarprocedure? Het tarief voor deze dienst bedraagt  €15,00 per 30 minuten.

Adviesgesprek ziekteverzuim en re-integratie

Heeft u vragen over uw rechten en plichten bij ziekte of  rondom arbeidsomstandigheden? Een persoonlijk gesprek over dit onderwerp kost € 25,00 per 30 minuten.

Individuele ondersteuning

Krijgt u te maken met een arbeidsconflict, ontslag of re-integratie. Op basis van een eerste inventariserend gesprek kunnen wij u vertellen welke begeleiding of mediation wij u kunnen bieden en wat de kosten hiervan zijn. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Coaching

Coaching is gericht op de ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit. Redenen om coaching te overwegen kunnen divers zijn: verandering van uw eigen gedrag, omgang met uw omgeving en/of persoonlijke ontwikkeling. Ervaring leert dat afhankelijk van de vraag dat in 6 tot 8 afspraken veel doelen bereikt kunnen worden. In een aantal gevallen is ook vergoeding van de kosten door de werkgever mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden!


Genoemde bedragen zijn exclusief BTW