Pac-t KRACHTpeiling

Pac-t KRACHTpeiling

De Pac-t Krachtpeiling is een innovatieve onderzoeksmethode die met een opmerkelijk hoge respons de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers in een bedrijf weet te peilen.

Responscijfers

Responscijfers van ruim boven de 90 procent maken dat het onderzoek een solide representativiteit biedt. En dus een betrouwbaar beeld biedt bij het meten van de resultaten van bestaand beleid. Tegelijk biedt de Pac-t Krachtpeiling realistische aanknopingspunten voor toekomstig beleid.

Real time interactie

De hoge respons bereiken wij als Pac-t door een uitgekiende onderzoeksopzet te koppelen aan het gebruik van digitale stemkastjes. Dat maakt real time interactie met de respondenten mogelijk. De uitkomsten van een vraag kunnen we direct laten zien aan de deelnemers. Tussen de digitale vragen door stellen we goed getimede en relevante open vragen, die een discussie of gesprek oproepen. Deze zijn vooraf afgestemd met uw bedrijf om optimaal aan te kunnen sluiten bij actuele onderwerpen. Onze adviseurs leggen de waardevolle feedback direct vast.

Vrije informatie-uitwisseling

De Pac-t Krachtpeiling voor uw bedrijf bestaat uit een afgewogen aantal sessies van circa een uur met groepen van ca 15 medewerkers. De groepen worden in overleg met u zorgvuldig samengesteld. Dat biedt de deelnemers zo veel mogelijk vrijheid bij het beantwoorden van de vragen. Tijdens de sessie werkt uw bedrijf  ongestoord verder.

Het gebruik van de stemkastjes nodigt uit tot actieve betrokkenheid bij het onderzoek. Samen met de discussies ontstaat al snel een open en levendige sfeer die veel ruimte biedt aan een vrije uitwisseling van informatie.

Deze methode van mening peilen is ook inzetbaar als interactieve ondersteuning bij andere typen bijeenkomsten, zoals:

  • klantenonderzoek
  • evaluatie van bepaald thema of project
  • onderdeel teambuilding (evt. met quiz)
  • verkenning meerjarenbeleidsplan
  • het bepalen van voorkennis van bepaald onderwerp
  • terugkoppeling: feedback geven over het college/de docent

De ervaring van Acket met de Pac-t KRACHTpeiling

“Acket Drukkerij Kartonnage heeft als Hofleverancier een mooie en lange geschiedenis in de Nederlandse vouwkartonnage- industrie. Daar zijn we trots op, maar het is onze ambitie om onze toonaangevende positie te behouden en te versterken. Maar hoe ontwikkel je beleid dat de organisatie in staat stelt adequaat in te spelen op de toekomst? En hoe houd je werk en bedrijf uitdagend voor je medewerkers?”

Ongekend hoge respons

Het is hier dat Pac-t met effectief advies gekomen is. Hun alternatieve aanpak van het medewerkerstevredenheidsonderzoek leverde een ongekende en zeer welkome response van ruim 90 procent op. Toen we hoorden dat 72 procent van onze mensen zich thuis voelen bij Acket, wisten we dat wij een betrouwbaar kompas voor verdere beleidsontwikkeling hadden.

Gesloten en open vragen

In de Pac-t Krachtpeiling doorliepen zorgvuldig samengestelde groepen een serie vragen, die ze met stemkastjes konden beantwoorden. Waar Pac-t aanleiding zag, gingen ze dieper in op de gegeven antwoorden. Daarmee haalden ze een schat aan extra informatie boven water.

Vrijelijk mee discussiëren

Het gebruik van de stemkastjes bevorderde dat de mensen makkelijk ‘los’ kwamen. Werd er over een vraag door gediscussieerd, dan gaven zij makkelijker hun mening.

Door de groepssamenstelling werden vaste afdelingstructuren doorbroken. Leidinggevenden zaten niet in de groepen, waardoor de medewerkers zich vrijer voelden.

Aparte diepte-interviews MT

In het parallel gehouden onderzoek onder het MT heeft Pac-t in kaart gebracht hoe aansturing en beoordeling functioneren. In dat kader is onderzocht hoe medewerkers hun taken uitvoeren en hun resultaten bereiken. Dat biedt aanvullende aanknopingspunten voor verbetering of verandering.”