Anne Marie Schaffels

Anne-Marrie Schaffels

Anne-Marie Schaffels heeft de Hbo-opleiding Arbeidsmarktpolitiek/ Personeelsbeleid (AP/PB) aan de Hogeschool Katholieke Leergangen (Fontys) afgerond en heeft sinds 1991 brede ervaring opgedaan als P&O verantwoordelijke in diverse sectoren van het bedrijfsleven, onder andere in de agrarische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

Sinds 2002 biedt Anne-Marie als zelfstandig HR adviseur op projectmatige basis praktische ondersteuning aan organisaties bij personeels- en organisatievraagstukken. Zij heeft onder andere projecten uitgevoerd in de dienstverlenende sector, in de grafimedia en in de bouw. Voor Anne-Marie staat praktische toepasbaarheid voorop. Dus geen lijvige rapporten, maar praktische oplossingen. Anne-Marie is aangesloten bij de beroepsvereniging NVP, Nederlandse Vereniging voor Personeels-management & Organisatieontwikkeling.